velger også den andre bokstaven

velger også den andre bokstaven